fggaonderwijsblog

Praat mee over aanpassingen van de vakevaluaties

Praat mee over aanpassingen van de vakevaluaties

Vice-decaan en hoogleraar Koen Caminada geeft in een persoonlijk blog regelmatig zijn visie op en mening over zaken die spelen binnen de Faculteit Governance and Global Affairs en het onderwijs. Deze keer het tweede blog over vakevaluaties: hoe gaan we nu verder? ‘We gaan met z’n allen aan de slag’

‘Vorig jaar in mei heb ik in het eerste blog over vakevaluaties aangekaart dat we aan de slag gaan met de manier waarop we binnen onze faculteit omgaan met vakevaluaties. In dit blog ga ik in op de acties die we hebben opgezet en hoe we de nieuwe manier van vakken evalueren willen vormgeven. Door middel van het bijgevoegde discussiestuk roep ik iedereen op om dit te lezen en mee te praten.

Inventarisatie gemaakt

Binnen de faculteit hebben Dianne Karkdijk en Annemarie Bouwman de kar getrokken om op te halen wat er allemaal speelt en leeft. Dit hebben ze gedaan vanuit de onderwijsbeleidskant en vanuit de uitvoeringskant. Ik ben ze zeer dankbaar voor het werk, want het is nogal complex. Er zitten zoveel facetten aan als het gaat om vakevaluaties en het is goed om al die kanten in een notitie gevangen te hebben. Er is een inventarisatie gemaakt hoe het beter en anders zou kunnen. Iedereen kan nu met een voor zijn of haar relevante groep dit stuk bespreken. Voor de zomer halen we dan het net op en kijken we welke adviezen worden omarmd en we daadwerkelijk gaan uitvoeren.

Wat willen we doen?

Een paar van de plannen zal ik hier toelichten. We gaan met studenten aan de slag als het gaat om het geven van constructieve feedback. Dat is echt belangrijk, want er zijn docenten die lijden onder de ongezouten manier waarop ze soms commentaar krijgen. Dat moeten en willen we echt niet onderschatten. Het is daarnaast aan de docenten om het belang van de vakevaluaties - en vooral wat je er mee doet - beter over te brengen op onze studenten zodat er ook meer begrip komt over het hoe en waarom.

We gaan hoe dan ook door met vakevaluaties an sich, dat is ook duidelijk. We zijn onderdeel van een groter geheel en het is nu eenmaal een instrument dat door de universiteit gebruikt wordt. Maar het is aan ons om te bepalen hoe we dan vervolgens met die uitslagen omgaan. Het is onverstandig om jouw vak te vergelijken met andere vakken en collega’s vanwege bias. Het is wél de bedoeling dat je de lijn en ontwikkeling van je eigen vak volgt. Is mijn vak beter of minder gewaardeerd dan vorig jaar en hoe kan dat dan? Daar moet het leermoment inzitten.

Reflectieverslag in plaats van verplicht in de ROG-gesprekken

Ook willen we de vakevaluaties niet meer verplicht laten terugkomen in de ROG-gesprekken. Een reflectieverslag is hier een beter alternatief. Kritisch kijken naar hoe je onderwijs loopt, en daarin neem je dan ook de vakevaluaties mee. Dus dan krijgt het een context-element in plaats van dat er alleen naar de cijfers wordt gekeken. Veel opleidingen zullen er ook voor kiezen om een paar vragen toe te voegen aan de lijst, dat kan ook. Vooral doen.

Ook passen we de Richtlijn bevordering WP aan op het punt van de vakevaluaties. We zijn bij FGGA gewend dat de resultaten van de vakevaluatie naar de leidinggevende, naar de opleidingscommissie én naar de persoon en alle betrokkenen in dat vak gaan. Aan de ene kant kan je zeggen: het is heel fijn dat we dit allemaal met elkaar kunnen bespreken, maar soms wordt het onjuist gebruikt. Want als er drie docenten in een vak zitten dan zullen studenten ze altijd rangschikken, terwijl niemand op zo’n poulariteitstest zit te wachten. Dus of we dit zo blijven doen is wat mij betreft ook onderwerp van gesprek.

Kortom; we hebben een hoop informatie samengebracht om met elkaar te bespreken. Ik roep iedereen op het stuk goed te lezen, zodat je je ook bewust bent van de ervaringen van anderen als het gaat om vakevaluaties. Want dat het anders moet, dat is geen discussiepunt.’

Discussiestuk Nederlands

Discussion paper English