fggaonderwijsblog

Op zoek naar verbinding door samen te praten over inclusief onderwijs

Op zoek naar verbinding door samen te praten over inclusief onderwijs

Vice-decaan en hoogleraar Koen Caminada geeft in een persoonlijk blog regelmatig zijn visie op en mening over zaken die spelen binnen de Faculteit Governance and Global Affairs en het onderwijs.

‘Bewustwording creëren. Dat is wat we willen doen tijdens het symposium Lets talk about Inclusive Curriculum & Teaching op 28 oktober. In dit blog ga ik in op het belang om deze discussie met elkaar te voeren, de stappen die we wat mij betreft moeten gaan zetten binnen onze faculteit en de gevoeligheden omtrent dit thema.

Een inclusief curriculum en een inclusieve manier van lesgeven. Wat dat is en hoe we dat binnen onze faculteit moeten gaan inkleden is goed om met elkaar te bespreken tijdens dit symposium. Wat mij betreft gaan we hierin op zoek naar verbinding in plaats van het stempel goed of fout te geven of een wij/zij-gevoel creëren in een ‘ik doe het beter dan jij’ sfeer. Mijn doel is juist om elkaar te versterken, inzichten te delen door er met elkaar over te praten.

Wat doe je met bias in je gedachten

Toen ik jaren geleden in Den Haag kwam werken viel ik midden in de Zwarte Piet-discussie. Als ik naar mezelf kijk heb ik een hele leercurve doorgemaakt over dit thema en de gevoeligheden er omheen. Ik wist er te weinig vanaf, maar dat het door de actualiteit van buiten naar binnen onze faculteit kwam, was een feit. Wat heb ik gedaan? Lezen, veel lezen zodat je weet waar het over gaat. Ik ben van mening dat we stappen moeten zetten richting inclusief onderwijs. Want dat we allemaal te maken hebben met bias, vooroordelen in onze gedachten, is volgens mij zeker. De vraag is vervolgens wat je met deze gedachten doet. Daar moeten we over praten.

Bewustwording begint bij jezelf

Iedereen zit op een bepaald niveau met zijn of haar denken hierover. Net zoals met online lesgeven, de één weet gechargeerd gezegd net hoe een PowerPointpresentatie werkt terwijl de ander fancy video’s gebruikt. Vooringenomenheid heb je ook op ieder niveau en het begint met bewustwording hierover. Zit er in mijn cursus, de literatuuropgave, mijn manier van lesgeven bias? En kan ik daarin iets aanpassen? Die bewustwording zal ook op verschillende niveaus zijn. Die is bij een docent van het programma Global Challenges van LUC anders dan bij iemand die vooral in een Nederlandstalige bachelor lesgeeft over Nederlandse onderwerpen. Ik denk dat als iedereen nadenkt over zijn eigen bias en we daarover zonder vooringenomenheid met elkaar in gesprek gaan, we met zijn allen stappen kunnen zetten.

Vertrouwen in de docenten

Kleine stappen zijn dit wat mij betreft, want als we alles overhoop gooien, zou het betekenen dat we nu alles fout doen en daar geloof ik niet in. Laten we nou zorgen dat ieder vak hierin meer doordacht wordt. Maar dat het schuurt en gevoelig ligt is ook een feit. Want de autonomie van de individuele vakdocent is voor mij ook de kracht van de universiteit. Cruciaal vind ik de individuele denkkracht van mensen. Ik vind dan ook dat we voor honderd procent vertrouwen moeten houden in onze docenten. De vooruitgang zit hem zoals ik erover denk in het ruimte bieden om ermee aan de slag te gaan en het niet van bovenaf opleggen. Experimenten, fouten maken, kan wat mij betreft allemaal, als we maar een atmosfeer met z’n allen creëren dat het normaal is om hierover te praten. Er is geen goed of fout. Maar het is ook niet vrijblijvend, want we gaan het wel doen met z’n allen. Waar ik voor wil waken is dat de discussie wordt gemeden doordat we er niet over praten. Normaal is het niet mijn stijl om deze discussie online te voeren, dat gaan we dus ook offline doen tijdens het symposium. Maar dit onderwijsblog leent zich er goed voor om de aandacht te vestigen op dit onderwerp én het symposium.

Ik ben er trots op dat we inclusief onderwijs agenderen als FGGA met het symposium als markering van het gesprek dat op verschillende snelheden en niveaus al aan de gang is, maar waarin we nu de volgende stappen willen gaan zetten.’

Meer informatie over het symposium vind je hier: https://www.staff.universiteit...